logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Obserwacja zajęć, jako istotny element nadzór pedagogicznego w szkole placówce oświatowej

Szkolenie adresujemy do:

Dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele ogólne:

W trakcie szkolenia zostaną przekazane aktualne regulacje dotyczące zasad prowadzenia nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych i niepublicznych. Omówione będą również różnice w nadzorze sprawowanym w jednostkach publicznych i niepublicznych.

Program nauczania:

  1. Nadzór pedagogiczny – podstawy prawne. Etapy i zasady opracowania planu nadzoru pedagogicznego.
  2. Cele, założenia i formy nadzoru pedagogicznego.
  3. Planowanie obserwacji – gromadzenie informacji w procesie ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania.
  4. Zasady prowadzenia obserwacji. Praktyczne wskazówki, wzory dokumentów
  5. Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji, jako element pozyskania rzetelnych o pracy nauczycieli.
  6. Wykorzystanie wniosków z obserwacji w doskonaleniu pracy szkoły, przedszkola czy placówki.
  7. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Przez wiele lat Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej realizującego zadania oświatowe samorządu terytorialnego. Doświadczony Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również autorka wielu projektów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Obserwacja zajęć, jako istotny element nadzór pedagogicznego w szkole placówce oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń