logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Doskonalenie systemów zarządzania w placówkach oświaty - praktyczne aspekty kontroli zarządczej w placówce oświatowej

Adresaci szkolenia:

Kadra zarządzająca, pracownicy oświatowych samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (w tym szkół, przedszkoli), których kompetencje dotyczą realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz zarządzania ryzykiem

Cele ogólne:

Uczestnicy poznają zasady kontroli zarządczej w szkole, obowiązki Rady Pedagogicznej w systemie kontroli zarządczej.

Program nauczania:

  1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej. Cele zadania mierniki w oświacie.
  2. Standardy kontroli zarządczej i jej zakres.
  3. Cele i zarządzanie ryzykiem w jednostce oświatowej, obszary i cele oraz zadania dla kontroli zarządczej w jednostce oświatowej.
  4. Procedury kontroli zarządczej w szkole.
  5. Mechanizmy kontroli zarządczej, ocena ryzyk: analiza, reakcja na ryzyko.
  6. Informacja i komunikacja w placówce, a kontrola zarządcza.
  7. Monitorowanie i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.
  8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
  9. Wzory dokumentów do kontroli zarządczej – analiza: rejestr ryzyk, mapa ryzyka, raport ze stanu kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Przez wiele lat Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej realizującego zadania oświatowe samorządu terytorialnego. Doświadczony Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również autorka wielu projektów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Doskonalenie systemów zarządzania w placówkach oświaty - praktyczne aspekty kontroli zarządczej w placówce oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń