logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawidłowe sporządzanie, składnie i weryfikacja oświadczeń majątkowych w 2021r

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci:

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, osób pełniących funkcję skarbnika, sekretarza, pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, Wójtów, radnych oraz osób zatrudnionym w działach księgowych i działach kadr

Cel szkolenia

Choć obowiązek składania oświadczeń majątkowych w samorządzie istnieje od lat, nadal przy ich wypełnianiu popełnianych jest wiele błędów. Część z nich wynika z niedoskonałości formularza, część z nieznajomości prawa. Także organy dokonujące kontroli, w tym przede wszystkim urzędy skarbowe, wymuszają od radnych informacje, które nie są wymagane przez ustawodawcę.

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, przedstawienie podstaw prawnych i zasad składania oświadczeń majątkowych oraz kwestii dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych. Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów, prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia:

 1. Na co zwracać szczególną uwagę podczas składania i wypełniania oświadczeń majątkowych?
 2. Jakie są konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy?
 3. Na czym polega kontrola oświadczeń?
 4. Jakie dochody powinny być ujawniane w oświadczeniu?
 5. Czy w oświadczeniach ujmować każdą dodatkową pracę poza urzędem?
 6. Kiedy jest wspólność majątkowa, a kiedy rozdzielność – wyjaśnienie. Określanie własności, współwłasności, majątek wspólny czy odrębny?
 7. Poprawność wpisywania składników majątkowych – w którym miejscu należy poprawnie je wpisać i w jaki sposób ujmować wpisywanie domu, mieszkania, innej nieruchomości.
 8. Jak poprawnie określać wartość nieruchomości?
 9. Czy ujmować także działki gruntu pod nieruchomościami?
 10. Czy jeśli urzędnik ma upoważnienie do podpisywania umów z ramienia starosty/wojewody/wójta/burmistrza/prezydenta, to czy jego dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych?
 11. Na czym polega Rejestr Korzyści?
 12. Kto odpowiada za treści publikowane: czy osoba, która dostarcza materiały do publikacji, czy osoba, która je publikuje?
 13. Co zrobić, jeśli radni i samorządowcy przynoszą błędnie wypełnione oświadczenia?
 14. Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych w urzędzie miasta?
 15. Co powinno być zawarte w oświadczeniu?
 16. Czy obowiązek ujawniania danych dotyczy również majątków wspólnych (np. majątek współmałżonka, majątek wspólny, spadek)?
 17. Jakie są obowiązki przewodniczącego organu stanowiącego j.s.t. w zakresie oświadczeń majątkowych?
 18. Jakie są obowiązki organu wykonawczego w zakresie oświadczeń majątkowych?
 19. Jakie są skutki niezłożenia oświadczenia?
 20. Jaka jest odpowiedzialność osób zobowiązanych do składania oświadczeń?
 21. Publikacja oświadczeń majątkowych – jakie dane należy zamieścić?
 22. Jakie są terminy składania oświadczeń majątkowych?
 23. Terminowość składania oświadczeń. Jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia po terminie?
 24. Wybór a oświadczenie
 25. Nawiązanie stosunku pracy a oświadczenie
 26. Jaka jest treść oświadczenia majątkowego?
 27. Wypełnianie oświadczeń majątkowych krok po kroku. Jak je wypełniać, na co zwracać uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy?
 28. Majątek wspólny a odrębny w oświadczeniu majątkowym, dochody współmałżonka,
 29. Osoby, którym składane są oświadczenia majątkowe
 30. Na czym polega kontrola oświadczeń majątkowych?
 31. Co, jeśli ktoś czegoś zapomni wpisać? Jak wygląda składanie wyjaśnień?
 32. Korekty oświadczeń majątkowych – jak je sporządzać?
 33. Jakie są ograniczenia dotyczące radnych i osób zatrudnionych w samorządzie?
 34. Jakie są konsekwencje zawierania innych umów i/lub dodatkowej pracy poza urzędem?
 35. Czy urzędnik może sobie „dorabiać”? Jeśli tak, na jakich zasadach i w jakich sektorach jest to możliwe?
 36. Co z zajęciami odpłatnymi zdarzającymi się tylko sporadycznie? Czy można je podejmować?
 37. Jakie umowy można zawierać? (jeśli ktoś pracuje również poza urzędem)
 38. Czy trzeba będzie mieć zgodę na dodatkową pracę poza urzędem? Czy trzeba będzie mieć zgodę na zawieranie innych umów?
 39. Jak rozumieć mienie i jego składniki?
 40. Czy ujmować posiadane samochody, nawet te wzięte na kredyt?
 41. Ujmowanie wysokości wziętego kredytu, czy należy wpisywać kwoty pozostałe do spłaty?
 42. Ujmowanie zasobów pieniężnych w różnych walutach, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i akcjach
 43. Czy uwzględniać zarobki na podstawie umów o dzieło?
 44. Jakie są obowiązki organów samorządowych w zakresie praktyk antykorupcyjnych?
 45. Czy osoba będąca pracownikiem administracji publicznej może prowadzić działalność gospodarczą?
 46. Kontrolowanie oświadczeń majątkowych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne
 47. Czy oświadczenia majątkowe należy archiwizować, przez jaki okres?

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz, trener . Współpracownik wielu samorządów. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawidłowe sporządzanie, składnie i weryfikacja oświadczeń majątkowych w 2021r (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.04.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń