logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany w obsłudze CEIDG. Zadania gmin w ramach w CEIDG. Zmiany w przepisach

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zmiany w nowej aplikacji CEIDG. Przedstawione zostaną nowe narzędzia pracy online dla urzędników.

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Szkolenie skierowane jest

do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Program nauczania:

 1. Nowa aplikacja CEIDG. Prezentowanie zmian. Nowe logowanie, nowa nawigacja.
 2. Nowe formularze CEIDG.
 3. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 4. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
 5. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.
 6. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.
 7. Formularz CEIDG-1.
 8. Działalność nierejestrowa.
 9. Ulga na start.
 10. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
 11. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
 12. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 13. Zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
 14. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
 15. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
 16. Zmiana wpisu wykreślonego.
 17. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 18. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
 19. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 20. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
 21. Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 22. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
 23. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
 24. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  1. omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
  2. dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
  3. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

Osoba prowadząca kurs:

Główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta, od 11 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany w obsłudze CEIDG. Zadania gmin w ramach w CEIDG. Zmiany w przepisach (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 330 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń