logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie, ugruntowanie wiedzy oraz podanie rozwiązań także praktycznych w zakresie ustalania wysokości opłat publicznoprawnych, ich egzekwowania, możliwości zwalniania z opłat związanych z nieruchomościami i ogólnie gospodarowania przestrzenią.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. Ze szkolenia jednak mogą skorzystać zarządcy nieruchomości, projektanci i wykonawcy robót drogowych, spółki miejskie odpowiedzialne za zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków, rzeczoznawcy majątkowi, inwestorzy i deweloperzy na rynku nieruchomości a także inni, którzy mają do czynienia w swojej działalności z obciążeniami opłatami z różnych tytułów związanych z nieruchomościami

Program nauczania:

 1. Co to jest Rejestr należności publicznoprawnych i jak funkcjonuje.
 2. Definicja opłaty publicznoprawnej, różnice i podobieństwa do podatku.
 3. Odrębny charakter opłat publicznoprawnych od cywilnoprawnych w gospodarce przestrzenią.
 4. Omówienie wybranych rodzajów opłat publicznoprawnych, w tym:
  1. Opłata planistyczna zwana rentą planistyczną.
  2. Opłaty adiacenckie.
  3. Inne należności, np. opłata za zajęcie pasa drogowego.
 5. Obciążenia związane z nieruchomościami – charakter opłat, związek z ewidencją gruntów i budynków.
 6. Naliczanie i egzekwowanie opłat.
 7. Zwalnianie z opłat lub ich części, rozkładanie na raty.

Osoba prowadząca szkolenie:

Igor Ambrozik – Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń