logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

E-usługi w geodezji i gospodarce nieruchomościami

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie informacji, wiedzy i doświadczenia w zakresie budowania, utrzymania i wykorzystania e-usług w geodezji i gospodarce nieruchomościami. Przekazanie wiedzy, także z praktyki, co należy z czego się wystrzegać w procesie budowania e-usług. Przydatna wiedza dla wdrażających lub projektujących wdrożenia e-usług. Efektem tego szkolenia w założeniu powinno być poprawienie jakości e-usług i lepsza dwustronna komunikacja między zainteresowanymi a administracją publiczną udostępniającą e-usługi.

Adresaci szkolenia:

Wykonawcy prac geodezyjnych, geodeci, administracja publiczna, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi w dziedzinie geodezji, deweloperzy na rynku nieruchomości, inwestorzy, architekci, urbaniści, projektanci, przedstawiciele branż sieciowych, gazownictwo, energetyka, wodociągi i kanalizacja, telekomunikacja, wszyscy zainteresowani korzystający z usług administracji publicznej.

Program nauczania:

 1. Definicja e-usług.
 2. Różne poziomy e-usług.
 3. Różne rodzaje e-usług i dziedziny ich zastosowania.
 4. Zalety i wady e-usług.
 5. E-usługi już realizowane za pomocą ePUAP-u.
 6. Przygotowanie do implementacji e-usług.
  1. Diagnoza stanu wyjściowego.
  2. Identyfikacja grup interesariuszy i grup docelowych.
  3. Analiza procesów biznesowych.
  4. Wymagania dot. sprzętu i oprogramowania. Bazy danych. Punkty Obsługi Klienta.
  5. Potrzeby szkoleniowe.
 7. E-usługi w geodezji na tle obowiązujących przepisów. Rodzaje e-usług geodezyjnych i istniejących i potrzeby w tym zakresie.
 8. Systemy teleinformatyczne a e-usługi.
 9. E-usługi w gospodarce nieruchomościami.
 10. Rodzaje e-usług w gospodarce nieruchomościami. Istniejące e-usługi i potrzeby w tym zakresie.
 11. E-usługi a system prawa cywilnego i administracyjnego.
 12. Synergia geodezji i gospodarki nieruchomościami, systemy dziedzinowe i wymiana informacji.
 13. Co można a czego nie można załatwić zdalnie w kontakcie z administracją geodezyjną i gospodarującymi nieruchomościami jst i SP.
 14. Podsumowanie. Przykłady. Dyskusja.

Osoba prowadząca szkolenie:

Igor Ambrozik – Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

E-usługi w geodezji i gospodarce nieruchomościami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń