logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Procedura absolutoryjna w okresie COVID w 2021 roku. Szczególne obowiązki i zasady działalności komisji rewizyjnej w kontekście badania sprawozdania z wykonania budżetu

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie procedury absolutoryjnej w okresie COVID. Zostaną omówione zagadnienia kontrolne komisji rewizyjnej ze szczególnym uwzględnieniem procedury absolutoryjnej za 2020r.

Adresaci szkolenia:

Wójtowie, Burmistrzowie, Członkowie Zarządów jst, Skarbnicy jst oraz pracownicy związani z tematyką, Radni, Członkowie komisji rewizyjnej.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie – istota absolutorium.
 2. Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu roku budżetowego- ocena sprawozdania z wykonania budżetu:
  • analiza wykonania dochodów i wydatków w j.s.t,
  • realizacja zadań majątkowych,
  • dług w j.s.t,
  • realizacja funduszu sołeckiego,
  • zmiany w informacji o stanie mienia komunalnego,
  • stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć),
  • sprawozdania finansowe j.s.t,
  • opinie RIO.
 3. Szczególna rola działalności komisji Rewizyjnej.
  • podstawy prawne działania komisji,
  • tryb powołania,
  • podmioty kontrolowane,
  • charakter wniosku komisji rewizyjnej – udzielenie/ nieudzielenie absolutorium dla organu wykonawczego j.s.t.

4.Sesja absolutoryjna.

Osoba prowadząca szkolenie:

Ewa Gomułka – doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik RIO- były członek Kolegium RIO w Lublinie., wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Procedura absolutoryjna w okresie COVID w 2021 roku. Szczególne obowiązki i zasady działalności komisji rewizyjnej w kontekście badania sprawozdania z wykonania budżetu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 15.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń