logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości

Szkolenie adresowane jest

W szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych, pracowników działów kadr, pracowników działu księgowości, biur rachunkowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Omówienie zmian kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najnowsze regulacje, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany do kodeksu pracy, czy też ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami. Poruszone zostaną także problemy najczęściej sygnalizowane przez uczestników dotychczasowych szkoleń, wynikające ze stosowania przepisów RODO w działach kadr.

Celem szkolenia jest także szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz praw i obowiązków administratorów oraz IOD. Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach i księgowości.

Program szkolenia:

Moduł 1. RODO w rekrutacji

 1. Wprowadzenie do obowiązków pracodawcy na gruncie RODO.
 2. Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?
 3. Jakie zgody są niezbędne podczas rekrutacji?
 4. Obowiązki informacyjne RODO przyszłego pracodawcy, czyli o czym, kiedy i jak informować potencjalnych kandydatów w zależności od sposobu prowadzenia rekrutacji?
 5. Rekrutacja w stosunkach B2B a RODO.
 6. Omówienie przykładowego kwestionariusza dla kandydata (uwzględniającego ostatnie zmiany Kodeksu Pracy i RODO).
 7. Zasady przechowywania danych kandydata zawartych w CV oraz listach motywacyjnych.

  Moduł 2. RODO w zatrudnieniu.

  1. Jakich danych osobowych można żądać od pracownika? Przykłady z organizacji prywatnych i publicznych.
  2. Zgoda w relacjach pracownik – pracodawca, czyli kiedy zgody nie wolno pobierać.
  3. Obowiązki informacyjne pracodawcy, czyli o czym, kiedy i jak informować pracowników?
  4. „Zatrudnienie” w stosunkach B2B a RODO.
  5. Omówienie przykładowego kwestionariusza dla pracownika (uwzględniającego ostatnie zmiany Kodeksu Pracy i RODO).
  6. Zasady przechowywania danych pracownika.
  7. Zasady udostępniania danych pracownika na stronie www firmy lub instytucji.
  8. Wizerunek pracownika.
  9. Powierzenie przetwarzania a udostępnienie danych osobowych pracownika. Analizowane będą takie przypadki, jak komornik, policja, PPK, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, outsourcing usług HR, etc.
  10. RODO a ZFŚS, w tym przetwarzanie danych członków rodziny.

   Moduł 3. Obowiązki pracodawcy a RODO.

   1. Zasady wydawania i ewidencjonowania upoważnień dla pracowników.
   2. Kontrola trzeźwości pracownika a RODO.
   3. Mierzenie temperatury pracownika a RODO (podczas pandemii).
   4. RODO a monitoring wizyjny i obowiązki pracodawcy.
   5. Zasady pracy zdalnej, czyli jak pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo danych + procedura pracy zdalnej.
   6. Sposoby podnoszenia świadomości pracowników o RODO i zasadach przetwarzania danych.
   7. Uprawnienia kontrolne PIP i UODO, czyli czego pracodawca może się spodziewać po kontroli przetwarzania danych.
   8. Audyt RODO w HR – od czego zacząć sprawdzenie zgodności w tym obszarze?

    Prawa RODO przysługujące kandydatom i pracownikom.

    1. Audyty z zakresu ZFŚS

    Osoba prowadząca kurs:

    prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń