logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Dotacje podręcznikowe w 2020 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników

Adresaci

Szkolenie adresujemy do dyrektorów i gł. księgowych szkół podstawowych prowadzonych zarówno przez samorząd, jak i inne osoby prawne bądź fizyczne, do skarbników, głównych księgowych jednostek obsługujących szkoły podstawowe (CUW), nauczycieli bibliotek szkolnych., do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, kuratoriów oświaty, zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szkolenie zawiera elementy praktyczne kalkulowania i wydatkowania środków dotacji podręcznikowej wynikające z praktyk stosowanych w szkołach, samorządach i kuratoriach.

Cele

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wdrażaniu w roku 2020/2021 i kolejnych latach szkolnych, obowiązku dostarczania bezpłatnych podręczników dla uczniów oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych.

W związku ćwiczeniem warsztatowym kalkulowania wysokości kwot dotacji prosimy, aby uczestnicy szkolenia posiadali kalkulator.

Program

 1. Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń – ćwiczenie warsztatowe.
 4. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – ćwiczenie warsztatowe.
 5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 6. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Warianty zakupu podręczników – model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz model w zestawie.
 9. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 11. Zasady przyjęcia na stan szkoły.
 12. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów
 13. Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego z rozliczanie dotacji.
 14. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 15. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie dwuletnim użytkowania.
 16. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 17. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
 18. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

Prowadzący

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dotacje podręcznikowe w 2020 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników

Rozpoczęcie: 20.04.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń