logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Warszawa

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Adresaci

Pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie skarg, wniosków i petycji osoby zajmujące się ich rozpatrywaniem.

Cel

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego prowadzenia postępowania skargowego, wnioskowego i petycyjnego.

Program

Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania

 1. Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
 2. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.
 3. Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
 4. Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji.
 5. Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym.
 6. Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 7. Zakres stosowania do petycji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania

 1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
 2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
 3. Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
 4. Przedmiot skargi i wniosku.
 5. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 6. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków. Komisja skarg, wniosków i petycji po nowelizacji ustaw samorządowych.
 7. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków:
  • forma skarg i wniosków;
  • czynności organu niewłaściwego;
  • terminy.
 8. Udział prasy i organizacji społecznych.
 9. Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.
 10. Orzecznictwo NSA i WSA – m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
 11. Zmiany przepisów kpa w zakresie skarg i wniosków w kontekście RODO.

Prowadzący

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Trener z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od 13 lat związany z obsługą prawną terenowych organów administracji rządowej. Od 7 lat z powodzeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych. Autor szkoleń m.in. dla Urzędu Miasta Zamość, Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Rzeszowie, Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, Akademii Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji sektora pomocy społecznej, jednostek wojskowych i innych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Rozpoczęcie: 16.04.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń