logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Łódź

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji

Cel

Omówienie poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego. Odpowiedz na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego. Podczas szkolenia wskazane zostaną elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia regulaminu. Zostaną przedstawione najważniejsze rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Adresaci

Pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści lokalni.

Program

 1. Czym jest budżet obywatelski?
 2. Budżet obywatelski przed i po nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego jako akt prawa miejscowego.
 4. Elementy uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego:
  1. określenie wysokości środków finansowych oraz ich podział na pule;
  2. zgłaszanie projektów;
  3. weryfikacja i opiniowanie projektów;
  4. tryb odwoławczy;
  5. głosowanie, ustalenie wyników oraz ich publikacja;
  6. realizacja projektów;
  7. kampania informacyjno-promocyjna;
  8. harmonogram.
 5. Rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych.
 6. Dobre praktyki w budżecie obywatelskim.
 7. Analiza przykładowych aktów prawnych.

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta Kalisza. Ekspert w zakresie przygotowania i realizacji procedury budżetu obywatelskiego. Osoba współodpowiedzialna za organizację czterech edycji BO, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3–7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które obowiązują od nowej kadencji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji

Rozpoczęcie: 24.04.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Łódź

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń