logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Fundusze sołeckie oraz elementy zarządzania wsią

To szkolenie już się odbyło.

Cel

Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania funduszu, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczenia środków. Wskazanie na obowiązujące zasady dotyczące rozliczenia za poprzedni rok. Wskazanie w jaki sposób ma się odbywać zebranie, w jaki sposób należy sporządzać dokumenty, jak szacować wartość przedsięwzięć i dokonywać rozliczeń z wydatkowanych środków.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla: Skarbników gmin (i miast), w których działa fundusz sołecki, bądź w których zadecydowano o jego utworzeniu w budżecie roku 2017; pracowników wydziału finansowego urzędu gminy (miasta) oraz do pracowników biura rady gminy (miasta); przewodniczących rad gmin, jako gmin, w których działają sołectwa.

Program

Fundusze sołeckie w praktyce

 1. Definicja funduszu sołeckiego oraz definicji ustawowych.
 2. Fundusz sołecki – na co wydać pieniądze i kto o tym decyduje (jest to podstawowe zagadnienie szkoleniowe).
 3. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.
 5. Dysponenci funduszu sołeckiego.
 6. Terminy wydania pieniędzy z funduszu sołeckiego.
 7. Fundusz sołecki – dofinansowanie z budżetu państwa.
 8. Wysokość środków przypadających na sołectwo.
 9. Organy decydujące o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.
 10. Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta – kto za co odpowiada.
 11. Zanim zorganizujemy zebranie wiejskie dotyczące wniosku o fundusz sołecki.
 12. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 13. Przepisy przejściowe w nowej ustawie.

Zasady tworzenia wiosek tematycznych

 1. Przykłady i dobre praktyki

Prowadzący

Doktor nauk prawnych, magister prawa UW, przeprowadził kilkaset szkoleń z funduszy sołeckich, w tym akademię Sołtysa dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, autor kilkudziesięciu publikacji na temat funduszy sołeckich o charakterze naukowym oraz publicystycznym, ekspert przy komisjach sejmowych, prelegent na konferencjach parlamentarnych oraz ich współorganizator.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Fundusze sołeckie oraz elementy zarządzania wsią

Rozpoczęcie: 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń