logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Ustawa o dostępności cyfrowej – prawo i praktyka

To szkolenie już się odbyło.

Cel

Z dniem 4 kwietnia 2019 r. weszła w życie Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), która wprowadziła m.in. szereg nowych wymogów dla wszystkich podmiotów prowadzących Biuletyny Informacji Publicznej. Obowiązkowe funkcjonalności, publikacje oraz procedury mają zapewnić usuwanie barier, z którymi w Internecie spotykają się zwłaszcza osoby niepełnosprawne. Zgodnie z przepisami ustawy, każdy może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony BIP. Za brak zagwarantowania dostępności cyfrowej grożą dotkliwe kary finansowe.

Dodatkowo w życie weszła Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wymusi m.in. uzupełnianie stron BIP o dodatkowe informacje. W celu prawidłowej realizacji nowych zadań konieczna jest gruntowna analiza nowych przepisów.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla: osób, które w jednostkach wykonujących zadania publiczne (urzędy, firmy i instytucje publiczne) są odpowiedzialne za rozwój i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Program

 1. Najnowsze orzecznictwo na temat BIP.
 2. BIP a RODO: omówienie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającej kary na Urząd miasta z zakresu RODO oraz BIP.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych regulacji.
 4. Czym jest dostępność cyfrowa strony BIP?
 5. Kalendarium w zakresie stosowania ustawy o dostępności cyfrowej.
 6. Jakie są podstawy prawne wymogów dostępności cyfrowej serwisu internetowego.
 7. Elementy i zasoby informacyjne udostępniane cyfrowo?
 8. Alternatywny sposób dostępności cyfrowej.
 9. BIP w spełnieniu wymogów dostępności cyfrowej przez jednostki organizacyjne JST.
 10. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 11. Kluczowe wymagania techniczne i funkcjonalne – standard WCAG 2.
 12. Obowiązkowa deklaracja dostępności
 13. Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej
 14. Nadzór, sankcje i odpowiedzialność
 15. Kiedy i w jakiej wysokości mogą być nałożone kary pieniężne?
 16. Wymogi organizacyjne – wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

Prowadzący

Doktor nauk prawnych, magister prawa UW, przeprowadził kilkaset szkoleń. Autor kilkudziesięciu artykułów głównie do takich czasopism jak Wspólnota, Pismo Samorządu Terytorialnego, Lasy Polskie, Państwo i Prawo. Poza kancelarią współpracuję z komisjami sejmowymi: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu i Polityki Regionalnej. Publicysta Dziennika Gazety Prawnej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ustawa o dostępności cyfrowej – prawo i praktyka

Rozpoczęcie: 30.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń