logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Posiedzenie rady gminy w czasie epidemii. Zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST

Adresaci:

Wójtowie, burmistrzowie, sekretarze, pracownicy obsługujący rade gmin/miast/powiatów, starości, przewodniczący rad gmin/miast/powiatów, radni.

Celem szkolenia

omówienie zmian dotyczących organizacji posiedzeń rad gminy w czasie epidemii, nowych uprawnień organów stanowiących w jednostkach samorządowych, nowoczesnych sposobów porozumiewania się na odległość do przeprowadzenia sesji oraz możliwości podejmowania uchwał w trybie zdalnym. Podczas szkolenia poruszone zostaną również kwestie związane z funkcjonowanie instytucji w okresie niezdolności do pracy urzędu, wójta/burmistrza/prezydenta.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. POSIEDZENIE RADY GMINY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 2. DORĘCZENIA MATERIAŁÓW SESYJNYCH
 3. PUBLICZNE OGŁOSZENIA O TERMINACH OBRAD SESJI
 4. CZY KONIECZNE SA ZMIANY W STATUTACH GMIN
 5. KOMUNIKACJA Z RADNYMI W CZASIE SESJI
 6. WYPOWIEDZI RADNYCH
 7. ROZSTRZYGNIĘCIA ORGANU PODEJMOWANIE W TRYBIE OBIEGOWYM
 8. NOWY TERMIN NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
 9. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ SESJI ZDALNYCH
 10. CZY KOMISJI WEWNĘTRZNE RADY GMINY MOGĄ ODBYWAĆ POSIEDZENIA ZDALNIE
 11. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPOSÓB ZDALNY
 12. KORESPONDENCYJNY TRYB OBRADOWANIA
 13. KORESPONDENCYJNY TRYB GŁOSOWANIA
 14. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I ZDALNE A GŁOSOWANIE IMIENNE
 15. STWIERDZANIE QWORUM
 16. CZY POTRZEBNA JEST LISTA OBECNOŚCI
 17. NOWE UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ORGANU STANOWIĄCEGO GMINY
 18. NOWE UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WEWNĘTRZNEJ RADY GMINY
 19. SESJA PRZY WYKORZYTANIU ŚRODKÓW DO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
 20. PROWADZENIE ZADAŃ GMINY W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA URZĘDU
 21. FUNKCJONOWANIE URZĘDU W OKRESIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA
 22. ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEZNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH JST OD PODMIOTÓW DOTKNIĘTCYH SKUTKAMI EPIDEMII
 23. NOWE UPRAWNIENIA WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA W STOSUNKU DO NALEZNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH JST
 24. UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW W SESJI OBYWANEJ W SPOSÓB ZDALNY
 25. CO Z TRANSMISJĄ Z SESJI
 26. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE W PROWADZENIEM NOWYCH ZASAD PRACY ORGANÓW GMINY

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

Osoba prowadząca szkolenie:

praktyk, szkoleniowiec, współpracownik samorządów. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników samorządowych., w tym wiele z zakresu ustroju gminy/ powiatu w związku z nowelizacja ustaw samorządowych z 2018 roku. Autor szkoleń dla organów stanowiących gmin/powiatów, radnych, sekretarzy gmin/ powiatów, pracowników zajmujących się obsługą organu stanowiącego jst, przeprowadził jako jeden z pierwszych w Polsce szereg szkoleń z raportu o stanie gminy, nowych zasad procedowania organu stanowiącego, komisji skarg, wniosków i petycji. Autor pierwszych w Polsce uchwał ws. opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Posiedzenie rady gminy w czasie epidemii. Zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń