logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresowane do:

dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, do dyrektorów CUW, ZEAS-sów itp., do głównych księgowych szkół, przedszkoli, CUW-ów, do pracowników odpowiedzialnych za naliczanie płac, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, do osób reprezentujących organy prowadzące, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania związane z zarządzaniem oświatą. Do osób bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem PPK w jednostce, pracowników działów kadrowych, prawnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką PPK.

Cele ogólne:

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przystąpienia do PPK.

Podczas szkolenia pracodawcy dowiedzą się:

Osoba prowadząca kurs:

Ekonomista, dyrektor jednej z największych firm inwestycyjno-ubezpieczeniowych na świecie. Od ponad 10 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce oraz za granicą, zbierał doświadczenia pracując dla amerykańskich oraz niemieckich korporacji. Odpowiedzialny za praktyczne wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w kilkudziesięciu firmach na terenie całego kraju. Promotor i praktyk inwestycyjny, certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń