logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin i starostw zajmujący się odpowiednio wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Celem szkolenia

Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie tzw. licencji osobowych w transporcie drogowym. Prezentacja zmian wynikających z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) dotyczących m.in. „pośrednictwa przy przewozie osób” i nowych regulacji przewozu osób. Zaprezentowanie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa SKO i Sądów Administracyjnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. Zakres i przedmiot regulacji:
  1. ustawa o transporcie drogowym, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r.
  2. ustawa Prawo przewozowe,
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:
  1. organy właściwe,
  2. przesłanki wydania licencji,
  3. wniosek,
  4. załączniki do wniosku,
  5. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
  6. zakres licencji,
  7. udzielenie albo odmowa udzielenia licencji,
  8. treść licencji, załączniki, wypis licencji.
 3. Uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową.
 4. Uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek.
 5. Obowiązki przewoźnika.
 6. Zawieszenie wykonywania transportu.
 7. Cofnięcie licencji.
 8. Wygaśnięcie licencji.
 9. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej do licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 10. Dyskusja i pytania szczegółowe

Osoba prowadząca szkolenie:

Jakub Kornecki radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 30.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń