logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dostęp do informacji publicznej - zasady i ograniczenia

Adresaci szkolenia:

Osoby mające styczność z obszarem udostępnienia informacji publicznej – pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek podległych oraz szkół oraz wszyscy pracownicy, którzy zaangażowani są bezpośrednio lub pośrednio w procesy udostępniania informacji publicznej

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Przekazanie informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, praktyczne omówienie ograniczeń dotyczących udostępniania. Przebieg szkolenia opiera się o ciągłą wymianę opinii, z możliwością dyskusji i zadawania pytań prowadzącemu na każdym etapie.

Program nauczania:

 1. Krótka historia UDIP
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy – definicje:
  • informacji publicznej, sprawy publicznej, informacji przetworzonej,
  • tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
  • prawa do prywatności osoby fizycznej.
 3. Kto może składać wnioski o UDIP?
  • Radni
  • Wnioski anonimowe
  • Wnioski powtarzające się
 4. Czy wnioskowania o informację publiczną można nadużyć? Orzecznictwo dot. nadużycia.
 5. Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej, czyli co jest, a co nie jest informacją publiczną.
 6. Postępowanie z niesprecyzowanymi wnioskami, niejasnymi pytaniami, niejednoznacznymi zapytaniami.
 7. Majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy wnioskujący mają prawo do informacji ze strefy prywatnej dot. pracy, zatrudnienia, itp.
 8. Funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcję publiczną – do jakich informacji o nich ma prawo wnioskodawca. (wynagrodzenia, wykształcenie).
 9. Czym jest informacja publiczna prosta, a czym informacja przetworzona? Przetworzenie i przekształcenie informacji.
 10. Granice dostępu do informacji publicznej. Dokument wewnętrzny.
 11. Czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna stanowią informacją publiczną?
 12. Dane osobowe, a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane
 13. Dane wrażliwe, inne tajemnice prawne chronione , a dostęp do informacji publicznej
 14. Omówienie najtrudniejszych wniosków, które wpłynęły do organów administracji publicznej oraz jednostek oświaty w 2019 r. i 2020 r. w Polsce.
 15. W jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
 16. Odmowa udzielenia informacji publicznej.
 17. Najczęstsze problemy dotyczące informacji publicznej:
 18. Co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują"?

Osoba prowadząca kurs:

Doktor nauk prawnych. Autor publikacji książkowych, artykułów kilkudziesięciu artykułów na temat poszczególnych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, a zwłaszcza samorządowego (w tym Dziennik Gazeta Prawna, Municipium, Państwo i Prawo, Pokój Adwokacki) oraz trzech książek. Przeprowadził kilkaset szkoleń. Cenioną cechą szkoleń jest przystępny język prowadzącego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dostęp do informacji publicznej - zasady i ograniczenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń