logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Konstytucja Biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zadania gmin w ramach w CEIDG, zmiany w przepisach

Cel

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Nowe regulacje usprawniają funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ma to ułatwić „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Program

 1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 3. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
 4. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.
 5. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.
 6. Zmiany w przepisach dotyczących CEIDG od 1 stycznia 2020 r.
 7. Biała lista podatników, zgłaszanie rachunków bankowych.
 8. Formularz CEIDG-1.
 9. Działalność nierejestrowa.
 10. Ulga na start.
 11. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
 12. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
 13. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 14. Zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
 15. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
 16. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
 17. Zmiana wpisu wykreślonego.
 18. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 19. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
 20. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 21. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
 22. Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 23. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
 24. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
 25. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 26. Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
 27. Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
 28. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

Prowadzący

Główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od 8 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Konstytucja Biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zadania gmin w ramach w CEIDG, zmiany w przepisach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 330 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń