logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Pracownicze plany kapitałowe – jak je wdrożyć i realizować

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia.

Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

Program

 1. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK
  • dodatkowa emerytura
  • zasady tworzenia
  • współfinansowanie przez strony stosunku pracy
  • porównanie z PPE i innymi programami z III filara,
 2. Etapy i terminy wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej),
 3. Uczestnicy PPK
  • pracownicy, zleceniobiorcy itd.
  • charakter przynależności do programu
  • rezygnacja z PPK (wzór deklaracji rezygnacji)
 4. Umowy tworzące system PPK
  • wybór instytucji finansowej
  • umowa o zarządzanie PPK
  • umowy o prowadzenie PPK
  • obowiązkowe elementy oraz terminy ich zawarcia,
 5. Składki na pracownicze plany kapitałowe
  • wpłaty podstawowe i dobrowolne
  • finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
  • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
  • ulgi przysługujące z tego tytułu
  • potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK;
 6. Szczególne uprawnienia uczestnika PPK
  • jednoczesny udział w kilku programach,
  • zmiana pracodawcy,
  • możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłata na wypadek śmierci uczestnika,
  • wpłata powitalna,
  • dopłata roczna
  • wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej,
 7. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK
  • osiągnięcie 60 lat,
  • świadczenie małżeńskie,
  • cele mieszkaniowe,
  • poważna choroba
  • wypłata a wypłata transferowa i zwrot środków,
 8. Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika
  • wypłata transferowa
  • wypłata;
 9. Nadzór na funkcjonowaniem PPK
  • zasady inwestowania
  • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
  • ewidencja PPK
  • sankcje karne,
 10. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu

Prowadzący

Ekonomista, dyrektor jednej z największych firm inwestycyjno-ubezpieczeniowych na świecie. Od ponad 10 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce oraz za granicą, zbierał doświadczenia pracując dla amerykańskich oraz niemieckich korporacji. Odpowiedzialny za praktyczne wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w kilkudziesięciu firmach na terenie całego kraju. Promotor i praktyk inwestycyjny, certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Pracownicze plany kapitałowe – jak je wdrożyć i realizować (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 190 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń