logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024

To szkolenie już się odbyło.

Celem szkolenia

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych na 2021 rok i wieloletnich prognoz finansowych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.

Adresaci szkolenia:

Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Program nauczania:

I. Projekt uchwały budżetowej na 2021 r.

 1. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem budżetu podstawą sporządzenia projektu uchwały budżetowej,
 2. Zapisy projektu uchwały budżetowej i jej załączniki,
 3. Wymagana szczegółowość budżetu,
 4. Upoważnienia organu wykonawczego,
 5. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej,
 6. Możliwość dokonywania zmian projektu uchwały budżetowej,
 7. Opinie regionalnej izby obrachunkowej,
 8. Przesłanki ustalania budżetu przez regionalną izbę obrachunkową,
 9. Uchwała budżetowa i jej zmiany dokonywane w trakcie roku.

II. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w zakresie jej sporządzania.

 1. Wieloletnia prognoza finansowa – ustalanie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową i prognozą kwoty długu, pojęcia związane z wpf,
 2. Ograniczenia w zadłużeniu jst wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 3. Wyłączenia z ograniczeń zadłużenia jst wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz regulacji prawnych wprowadzonych w okresie obowiązywania stanu epidemii,
 4. Reguła zrównoważenia działalności bieżącej z art. 242 ufp – ustalenie nadwyżki operacyjnej,
 5. Treść uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej i jej załączniki,
 6. Ustalanie relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jst z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
 7. Zmiany wprowadzone w formularzu wpf obowiązujące od 14 sierpnia 2020 r.

Osoba prowadząca kurs:

Jolanta Irobi pracownik sektora finansów publicznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki finansowej jst.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń