logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem?

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia będziemy omawiać wszystkie aspekty prawne i organizacyjne, by usprawnić i zoptymalizować wydatki szkolno-przedszkolne. Edukacja w samorządzie wymaga nakładów finansowych, ale niekoniecznie aż tak wysokich, jak nam się wydaje.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla pracowników samorządu gminnego oraz podległych mu jednostek oświatowych.

Program nauczania:

  1. Subwencjonowanie oświaty- o czym powinien pamiętać skarbnik przy planowaniu budżetu na rok 2021?
  2. Kalkulator planowania budżetu w oparciu o subwencję wcale nieprognozowaną- jak to zrobić, by trafić w wartość przyszłej metryczki?
  3. Kompetencje dyrektora i uprawnienia burmistrza w planowaniu budżetu dla szkoły.
  4. Gdzie w organizacji szkoły/przedszkola są najwyższe i niekoniecznie potrzebne wydatki- wypunktujemy.
  5. Godziny wysokiego ryzyka w organizacji szkoły/przedszkola- i tu tkwi największy błąd samorządu w dopuszczeniu takiego rozwiązania. Nie zrozumiesz, zapłacisz!
  6. Uchwały samorządowe- niektóre po nowelizacji prawa warto natychmiast zmienić- jakie i dlaczego?
  7. Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna- czasem rzadziej, znaczy więcej. Planuj z głową!
  8. RIO- nadzór nad finansami publicznymi- czego może inspektor szukać w arkuszu organizacyjnym, w statucie szkoły/przedszkola? Wypunktujemy.
  9. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs:

Elżbieta Rabenda – wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń