logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zamiany w VAT w budżecie (w tym nowy JPK_VAT) z uwzględnieniem COVID-19

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie nt. Specyfika i zmiany VAT w budżecie poświęcone zostanie reformom w podatku VAT, które dotyczą sektora jednostek samorządu terytorialnego. Na spotkaniu poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia które w ostatnim czasie w życie weszły jak i tym, które niebawem w życie wejdą (zaczną obowiązywać). W sposób szczegółowy omówione zostaną bardzo ważne zmiany w deklarowaniu VAT, a mianowicie nowym JPK_VAT z deklaracją.

Od 1 października 2020 r. na podatników (JST) nałożony został obowiązek przesyłania do organów skarbowych nowych plików, które składają się z dwóch części, tj. deklaracji VAT i ewidencji VAT. Niezmiernie istotnym zatem jest, aby każdy kto, wspomniany dokument jest obowiązany organom skarbowym przesyłać – poznał wszystkie elementy wprowadzonych zmian.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych

Program nauczania:

 1. Nowy plik JPK_VAT
  1. Charakterystyka nowego pliku JPK_VAT
  2. Jakie są różnice pomiędzy ówcześnie przesyłanym plikiem JPK_VAT, a tym, który wysyłamy od 1 października 2020 r.?
  3. Jaki jest (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach? – omówienie na porównaniu deklaracji VAT-7
  4. Jaki jest (nowy) szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji? – omówienie na porównaniu.
  5. Przygotowanie i przesyłanie nowych JPK_VAT
  6. Jakie załączniki do deklaracji VAT zostały uchylone, a które wysyłane będą nadal?
  7. Omówienie Rozporządzenia, które weszło w życie 1 października 2020 r., tzw. Rozporządzenie dotyczące nowego JPK_VAT z deklaracją
  8. Co to są oznaczenia, tak zwane kody GTU oraz jak je stosować?
  9. Jakimi oznaczeniami oznaczać należy niektóre towary i dowody sprzedaży, a kolejno, jakich towarów i dowodów one dotyczą?
  10. Poruszone zostaną m.in. takie pytania jak:
   • Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny „WEW”?
   • W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o VAT?
   • Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?
   • W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?
   • Czy w przypadku gdy na fakturze zamieszczona jest adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, mimo braku takiego obowiązku w rozumieniu ustawy o VAT to należy ją oznaczyć MPP?
   • Czy usługi budowlane, remonty przebudowy budynków podlegają pod oznaczenie GTU_10, tj. budynki, budowle i grunty?
   • Czy możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, np. w sytuacjach gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU?
   • Czy GTU służą do oznaczania nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
   • Czy faktury zaliczkowe należy oznaczać GTU?
 2. Stawki VAT
  1. Co to jest Matryca Stawek VAT?
  2. Kiedy Matryca Stawek VAT zaczeła obowiązywać? – zmiany w związku z COVID-19
  3. Jakie praktyczne zmiany Matryca Stawek VAT za sobą niesie?
 3. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  1. Co to jest WIS?, czemu WIS służy?
  2. Najważniejsze cechy WIS.
  3. Jak WIS należy stosować w praktyce?
 4. Kasa fiskalna, w tym kasa on-line
  1. Co to jest Centralne Repozytorium KAS?
  2. Jakie są obligatoryjne etapy i terminy wymiany kas „starego typu” na kasy rejestrujące on-line? – zmiany w związku z COVID-19
  3. Kto kasy fiskalne „starego typu” musi wymienić obligatoryjnie, a kto fakultatywnie?
  4. Jakie czynności z ewidencjonowania są zwolnione, a jak na tym tle przedstawia się Gmina, jej jednostki i zakłady budżetowe?
  5. Obowiązki podatników posiadających kasy fiskalne.
  6. Ulga na zakup kas on-line
  7. Najważniejsze zmiany/fakty w sprawie kas on-line
 5. Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista – Zmiany w Wykazie od 1.07.2020 r.
 6. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – Zmiany w MPP
 7. E-faktury w zamówieniach publicznych
  1. Co to jest PEF?
  2. Kiedy PEF należy założyć?
  3. Co to jest e-faktura ustrukturyzowana?
  4. Kto jest adresatem norm o e-fakturowaniu?
  5. Omówienie zmian w zamówieniach publicznych w związku z COVID-19
 8. Analiza interpretacji ogólnej MF z 10 czerwca 2020 r. dotyczącej wykładni przepisów ustawy VAT w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej
  1. Omówienia bardzo ważnej, najnowszej interpretacji ogólnej w sprawie zwolnień VAT
 9. Analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych, które dotyczyć będą Gmin, jej jednostek i zakładów budżetowych. W części tej poruszone zostaną ponadto nowości i nowinki w sprawie stosowania podatku VAT w budżecie

Osoba prowadząca kurs:

Katarzyna Dokukin prawnik, administratywista, wykładowca i trener z zakresu podatku VAT; doktorantka w Katedrze Prawa Publicznego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej; specjalistka w dziedzinie podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT w budżecie; doświadczony praktyk; autorka wielu publikacji, które ukazały się w akredytowanym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zamiany w VAT w budżecie (w tym nowy JPK_VAT) z uwzględnieniem COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń