logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Umorzenia/amortyzacja 2020 r.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki. Analizie poddane będą źródła finansowania, zasady wyceny, prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej, sposoby znakowania i zbywania. Uczestnicy poznają zasady, o których należy pamiętać przy tworzeniu stosownych dokumentów, obiegu i kontroli, a także na etapie przetwarzania i archiwizacji. Omówione też będą kwestie związane z nabywaniem i sposobem wykorzystania składników majątkowych, w szczególności środków komunikacji elektronicznej (komputer, drukarka, fax, kopiarka, Internet, telefon, tablet itp.), niezbędnych przy świadczeniu telepracy i pracy zdalnej w dobie pandemii, w rozumieniu specustawy, dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Podczas szkolenia omówione też będzie znaczenie terenu strzeżonego oraz klasyfikowania składników majątkowych zgodnie z KŚT i klasyfikacją budżetową, oraz zasady ustalania stawek amortyzacyjnych, z uwzględnieniem możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych do walki z koronawirusem.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w jst, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które zaczynają pracę na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem środkami trwałymi i pozostałym majątkiem jednostki.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne.
 2. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Nabywanie i formy wykorzystania składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu telepracy i pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa, w rozumieniu specustawy – w celu przeciwdziałania COVID-19.
 4. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
 5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 6. Dokumentacja środków trwałych.
 7. Pozostałe środki trwałe i składniki niskocenne w ujęciu ilościowym.
 8. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych.
 9. Znakowanie składników majątku jednostki.
 10. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT i klasyfikacja budżetową.
 11. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 12. Procedury przy likwidacji środków trwałych.
 13. Metody amortyzacji/umorzenia.
 14. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi oraz sposoby ich rozwiązywania i unikania.
 15. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka wielu artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, doświadczony szkoleniowiec, ceniona przez uczestników m.in. za wiedzę, doświadczenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Umorzenia/amortyzacja 2020 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.10.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń