logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Inwentaryzacja roczna - metody i terminy jej przeprowadzania

Celem szkolenia

jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji w jednostkach.

Korzyści ze szkolenia:

dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania

Adresaci szkolenia:

szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Program nauczania:

 1. Inwentaryzacja – definicja i jej rola w rachunkowości jednostek
 2. Cel, funkcje i prawne zasady inwentaryzacji obowiązujące w jednostkach
 3. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji
 4. obowiązki kierownika jednostki oraz innych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji
 5. Metody inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość ich przeprowadzania
 1. Przygotowanie inwentaryzacji
 2. opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji
 3. Przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie wyników inwentaryzacji
 1. Spis z natury
 2. cel i istota spisu z natury
 3. składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury
 4. spis z natury środków trwałych z uwzględnieniem nowej KŚT-2016
 5. komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
 6. przebieg spisu z natury
 7. udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia spisu z natury
 8. różnice inwentaryzacyjne (zasady ewidencjonowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych)
 9. Składniki majątku podlegające inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald
 1. Weryfikacja sald
 2. składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji sald
 3. cel i istota weryfikacji sald
 4. osoby odpowiedzialne za weryfikację sald
 5. przebieg weryfikacji sald

Prowadzący:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Inwentaryzacja roczna - metody i terminy jej przeprowadzania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.10.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń