logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praktyczne aspekty wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z ogółem działań, które mają wpływ na jakość realizowanych przez jednostki oświatowe zadań w sposób zgodny z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi uwzględniającymi skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do Dyrektorów, Głównych księgowych oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych.

Program nauczania:

  1. Koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych
  2. Dla kogo i w jakim celu kontrola zarządcza w jednostce oświatowej ?
  3. Obszary kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych
  4. Dokumenty szkolne wykorzystywane w kontroli zarządczej
  5. Jakie dokumenty szkolne wykorzystamy do kontroli zarządczej
  6. Zarządzanie ryzykiem w jednostkach oświatowych
  7. Zagrożenia występujące w jednostce oświatowej i metody ich przeciwdziałania (przykłady zdarzeń oświatowych)
  8. Matryca ryzyka wskazanie istotności ryzyka w szkole
  9. Monitorowanie wyznaczonych celów i zadań w jednostce oświatowej
  10. Działania w jednostkach oświatowych służące ocenie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w oświacie (audyt i inne)

Osoba prowadząca szkolenie: Barbara Porębska

Dyrektor jednostki oświatowej zajmującej się obsługą finansową i działalnością podległych jednostek oświatowych w Gminie Stary Sącz. Ukończyła studia z zakresu zarządzania o specjalności zarządzanie strategiczne, co w dużej mierze ułatwiło budowanie strategii oświatowej na szczeblu gminnym. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym jako główna księgowa w jednostce organizacyjnej podległej Gminie Stary Sącz oraz kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku inspektora w wydziale finansowo – księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu. Prelegentka międzynarodowej konferencji naukowej w Zagórzu Śląskim nt. "Budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego”. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla jednostek oświatowych z zakresu zmian w ustawie o systemie oświaty, dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczne aspekty wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń