logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Policz pieniądze w samorządowej oświacie i zdejmij zbędne wydatki. Jak to zrobić by było taniej i nie stracił uczeń?

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia będziemy omawiać wszystkie aspekty prawne i organizacyjne, by usprawnić i zoptymalizować wydatki szkolno-przedszkolne. Edukacja w samorządzie wymaga nakładów finansowych, ale niekoniecznie aż tak wysokich, jak nam się wydaje.

Podczas szkolenia zostaną pokazane kompetencje samorządu- wbrew wszelkim opiniom w organizacji, administracji i finansowaniu szkół i przedszkoli najważniejszy jest burmistrz, a potem kurator i inne instytucje opiniodawcze. Co zatem ogranicza burmistrza w działaniu pomniejszającym szkolno-przedszkolne wydatki, a co daje pełną swobodę?

Czym jest subwencja i na co powinna w zupełności wystarczyć?

Jak przygotować aneksy do arkuszy organizacyjnych, by nie podnosić kosztów bieżących?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkole- organizujmy, ale rozsądnie i z umiarem, bo nie zawsze często znaczy skuteczniej. Można taniej- jak? Podpowiemy.

UCZESTNICY SZKOLENIA- prosimy podczas kursu przygotować swój arkusz organizacyjny i aneks, o ile już jest. Prosimy przygotować też metryczkę na 2020 r. Można także mieć przy sobie przykładowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane wyłącznie dla pracowników samorządu gminnego oraz podległych mu jednostek oświatowych- szkoły podstawowe i przedszkola.

Program nauczania:

  1. Organizacja szkół i przedszkoli – subwencja nie wystarcza, co dalej?
  2. Arkusze organizacyjne i ich aneksy- krok po kroku wydobywanie drogich obszarów i usuwanie zbędnych wydatków.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- planowanie i zarządzanie by za drogo nie było. Co wolno burmistrzowi w tym zakresie?
  4. Organizacja świetlicy- czy zawsze tyle godzin, ile planuje dyrektor? Gdzie postawić granicę i dać inne propozycje opieki?
  5. Godziny wysokiego ryzyka w planowaniu organizacji szkół/przedszkola- rodzaj szczególny i powód ich planowania. Trzeba umieć to ryzyko ominąć.
  6. Statut- od jego przeczytania zacznij organizować i finansować szkołę/przedszkole. Wskażemy obszary do zbadania.
  7. Zajęcia specjalistyczne- kształcenie specjalistyczne- organizacja i finansowanie. Kompetencje burmistrza/wójta.
  8. Kompetencje zarządcze dyrektora- w stosunku do planowania organizacji i finansów na działanie szkoły/przedszkola. Czego dyrektorowi bez zgody burmistrza nie wolno?
  9. Kompetencje zarządcze burmistrza/wójta- omówienie uprawnień w zakresie organizacji i finansowania szkół/przedszkoli.
  10. Uprawnienia nadzorcze burmistrza/wójtów- nadzór wewnętrzny. Co badamy w dokumentacji szkolno-przedszkolnej zanim zatwierdzimy plan finansowy i jego zmiany.

Osoba prowadząca kurs:

Elżbieta Rabenda – wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Policz pieniądze w samorządowej oświacie i zdejmij zbędne wydatki. Jak to zrobić by było taniej i nie stracił uczeń? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.09.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 270 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.09.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń