logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Bonifikata od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Praktyczne problemy udzielania i dochodzenia zwrotu bonifikaty

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom całokształtu problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości wraz z podsumowaniem orzecznictwa sądów oraz omówieniem znowelizowanych przepisów w tym zakresie.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast prowadzących sprawy obejmujące udzielanie lub zwrot udzielonych bonifikat.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie:
  1. Podstawowe informacje o instytucji bonifikaty w systemie gospodarki nieruchomościami publicznymi;
  2. Ogólne reguły interpretacyjne związane udzielaniem oraz żądaniem zwrotu bonifikaty;
  3. Uchwała lub zarządzenie o zasadach udzielania bonifikat – problemy praktyczne:
   1. jak budować akty prawa miejscowego dotyczące bonifikat,
   2. jakie warunki przedmiotowe i podmiotowe może zawierać uchwała,
   3. problematyka zmiany uchwał w zakresie obniżania stawki bonifikaty w kontekście przepisów międzyczasowych.
 2. Bonifikata od ceny zbycia nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa.
  1. Przesłanki udzielenia bonifikaty oraz przesłanki jej zwrotu.
  2. Dopuszczalność udzielenia bonifikaty przy trybach zbycia innych niż zbywanie bez przetargu.
  3. Zgoda na udzielenie bonifikaty oraz zasady i tryb jej udzielenia w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
  4. Obowiązkowa bonifikata przy zbyciu nieruchomości zabytkowej – w jakich przypadkach należy zastosować bonifikatę i czy można żądać jej zwrotu? Jak definiować zwrot nieruchomość wpisana do rejestru zabytków: czy część nieruchomości czy np. zabytkowy park pałacowy musi zbyć objęty bonifikatą?
  5. Osoba bliska a obowiązek zwrotu bonifikaty – prezentacja najnowszych orzeczeń SN
  6. Problem dziedziczenia obowiązku zwrotu bonifikaty – prezentacja najnowszych orzeczeń SN;
 3. Dochodzenie zwrotu należności z tytułu bonifikaty w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  1. Przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż uzasadniający udzielenie bonifikaty – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów w zakresie zmiany sposobu korzystania z nieruchomości zakupionych z bonifikatą.
  2. Przeznaczenie części środków ze sprzedaży lokalu na nabycie innego lokalu lub nieruchomości mieszkaniowej. Wydatki na remont, spłatę kredytu, umowy rezerwacyjne i deweloperskie a obowiązek żądania zwrotu bonifikaty – prezentacja aktualnego orzecznictwa
  3. Waloryzacja należności z tytułu bonifikaty – zakres obowiązków organu oraz tryb dokonywania waloryzacji;
  4. Tryb dochodzenia zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie; obowiązek zwrotu a żądanie organu;
  5. Umorzenie, rozłożenia na raty bądź odroczenia spłaty należności obejmującej kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji;
  6. Odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie – zasady stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;

Osoba prowadząca szkolenie:

Marcin Polit – doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Bonifikata od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Praktyczne problemy udzielania i dochodzenia zwrotu bonifikaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń