logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Odpowiedzialność placówek oświatowych za informacje wprowadzane do nowego SIO i ich wpływ na finansowanie roku 2020/2021

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i sprawnego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Słuchacze zapoznają się ze strukturą, organizacją oraz zasadami działania nowego SIO. Poznają też praktyczne aspekty funkcjonowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek światowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, informatycy, sekretarki oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji do SIO.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne
  • ustawa o systemie informacji oświatowej
  • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • terminy przekazywania danych
 2. Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość
  • zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu
  • odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej
  • organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe
  • wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze szkolnej dokumentacji na cele sprawozdawczości
 3. Opis modułów aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej
  • przetwarzanie danych moduł WNIOSKI, UŻYTKOWNICY
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł ODDZIAŁY
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł UCZNIOWIE
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł NAUCZYCIELE
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł DANE ZBIORCZE
 4. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji
  • wymagania techniczne
  • technologia oprogramowania i struktury bazy danych
  • zasady modyfikowania i edytowania wprowadzonych danych
  • weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowych informacji
  • odstępstwa od reguł odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów
  • najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem
  • postępowanie w sytuacjach nietypowego działania
  • wsparcie techniczne i merytoryczne (sposoby wykorzystania współpracujących z SIO platform oświatowych)
  • strona cie.men.gov.pl
 5. Zadania i obowiązki w roku 2020
  • obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania i aktualizacji danych
  • informacje niezbędne do wyliczenia subwencji

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Straszkiewicz – doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele szkoleń z modernizowanego SIO, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Odpowiedzialność placówek oświatowych za informacje wprowadzane do nowego SIO i ich wpływ na finansowanie roku 2020/2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń