logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłaty za śmieci – zmiany. Problemy gmin z opłatą za odbiór odpadów komunalnych

To szkolenie już się odbyło.

Kolejne zmiany w opłatach i odbiorze odpadów komunalnych. Zmiany wprowadzone między innymi uchwalonymi ustawami w związku z epidemią, wpływające na podejmowane uchwały, zorganizowanie sposobu odbierania odpadów komunalnych przez gminy, kary finansowe dla pracowników za brak kontroli.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cele

Celem szkolenia jest omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

Program

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. PRZESUNIĘCIE TERMINU NA WYKONANIE ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZA 2019 ROK
 2. NOWY TERMIN NA PRZYJĘCIE UCHWAŁ ŚMIECIOWYCH DOSTOSOWUJĄCYCH AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO DO NOWELIZACJI /DEKLARACJE. ZWOLNIENIA ZA KOMPOSTOWANIE, STAWKI OPŁATY PODSTAWOWEJ I PODWYŻSZONEJ, STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIKI I WORKI, REGULAMINY, UCHWAŁY W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG
 3. NOWY TERMIN NA WPROWADZENIE STAWEK OPŁAT DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
 4. DŁUŻSZE STOSOWANIE STAWEK OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI KOMUNALNYMI, OBOWIĄZYWANIE WYŻSZYCH STAWEK OPŁAT ZA POJEMNIKI BĄDŹ WORKI NIŻ OKREŚLONE W USTAWIE
 5. CZY NALEŻY WYSTAWIAĆ UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE
 6. CZY NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE POZA GMINNYM SYSTEMEM ŚMIECIOWYM MUSZĄ SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE, JAK KONTROLOWAĆ TAKIE NIERUCHOMOŚCI
 7. KARY FINANSOWE DLA WÓJTA/ BURMISTRZA/ PREZYDENTA LUB PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO ZA BRAK EWIDENCJI UMÓW I BRAK KONTROLI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 8. JAK SKUTECZNIE SPRAWDZIĆ CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KORZYSTAJĄCY ZE ZWOLNIENIA KOMPOSTUJE BIOODPADY
 9. ZAPISY SIWZ, SOPZ, PROJEKTÓW UMÓW A ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKÓW GMINY W ZAKRESIE KONTROLI SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 10. W JAKIM CZASIE MOŻNA ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ W METODZIE OD ZUŻYCIA WODY
 11. NOWE ZASADY ZALICZANIA WPŁAT – PRZEPISY OP A PRZEPISY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 12. NOWA DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
 13. JAK POWINNA WYGLĄDAC DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 14. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – PROBLEMY ZE STAWKAMI I ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 15. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 16. NIERUCHOMOŚCI MIESZALNE A OPŁATA
 17. NOWE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
 18. NOWE STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE I RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
 19. JAK POWINNA WYGALĄDAĆ DEKLARACJA Z NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWEJ
 20. CZY MOŻNA ZADEKLAROWAĆ BRAK SEGREGACJI ODPADÓW
 21. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
 22. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 23. INFORMACJA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY O BRAKU SEGREGACJI – POSTĘPOWANIE ORGANU
 24. WYMOGI SEGREGACJI ODPAÓW W TREŚCI REGULAMINU
 25. CO POWINNY ZAWIERAĆ NOWE UCHWAŁY
 26. DO KIEDY NALEŻY PODJĄĆ UCHWAŁĘ O ZWOLENIENIU NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 27. ZAWIADOMIENIE Z POUCZENIEM EGZEKUCYJNYM W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK OPŁAT
 28. NOWY RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT
 29. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Z CZĘŚCIĄ SZCZEGÓŁOWĄ DOTYCZĄCA OPŁAT I WYDATKÓW W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM
 30. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW, ZMIANY DLA GMIN WIEJSKICH I CZĘŚCI WIEJSKIEJ GMINY MIEJSKIEJ
 31. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
 32. NOWY STRUMIEŃ ODPADÓW W PSZOK
 33. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA A ROZLICZENIE OD 1 Mg ODEBRANYCH ODPADÓW
 34. PROBLEM Z UCHWAŁĄ DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA Z POWODU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA
 36. KONTROLA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
 37. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OD PODMIOTU ODNIERAJĄCEGO W PRZYPADKU ZWOLNIENIA NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 38. ODPADY ROLNICZE – JAK WYGLĄDA ZBIÓRKA W PSZOK, CZY JEST TO OBLIGATORYJNE
 39. ROZLICZANIE ODDAWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH
 40. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
 41. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
 42. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 43. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
 44. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
 45. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
 46. ODPADY Z CMENTARZY, TERENÓW ZIELONYCH
 47. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI, W TYM KONTROLI SEGREGACJI
 48. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
 49. GÓRNE STAWKI OPŁAT
 50. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU
 51. DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH A OPŁATA
 52. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI – NOWOŚĆ
 53. ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NOWELĄ USTAWY ŚMIECIOWEJ
 54. Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. nowe obowiązki wierzyciela związane z treścią upomnienia
  2. nowy wzór upomnienia
  3. zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
  4. upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
  5. nowe tytuły wykonawcze
  6. nowa treść tytułów wykonawczych – pouczenia
  7. nowe zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego
  8. nowy obowiązek przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych informacji organowi egzekucyjnemu

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Prowadzący

Osoba prowadząca szkolenie: Robert Litwinek – były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłaty za śmieci – zmiany. Problemy gmin z opłatą za odbiór odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.09.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń