logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego – Urząd, Jednostka budżetowa, Samorządowy zakład budżetowy

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Wszechstronna prezentacja zagadnień księgowo-finansowych dotyczących PPK w jednostkach samorządu terytorialnego.

Adresaci szkolenia:

Księgowi oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań.

Program nauczania:

 1. Zasady gospodarki finansowej a PPK – określenie procedur w dokumentacji jednostki w tym obowiązek stosowania przepisów kodeksu cywilnego do rozliczeń PPK;
 2. Umowa o zarządzanie PPK – zasady jej zawierania oraz elementy składowe – pułapki;
 3. Umowa o prowadzenie PPK – zasady jej zawierania oraz elementy składowe – pułapki;
 4. Wpłaty dokonywane do PPK – wpłaty jednostki zatrudniającej i uczestnika PPK:
  • wskaźniki procentowe i ich rozliczanie;
  • pracodawca i jego rozliczenie;
  • pracownik i jego rozliczenie w tym deklaracja oraz mnogość rachunków w PPK;
  • wynagrodzenie i jego rozliczanie;
  • inne świadczenia – co robić ( zasiłek choroby);
  • zwrot środków z PPK

5.Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK – zasady prowadzenia rozliczeń – przykłady;

6.Ewidencja PPK – schematy księgowe rozliczeń PPK dla:

</>

7.Sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe – związki z PPK – przykłady;

8.Klasyfikacja budżetowa a PPK – przykłady powiązań;

9.Rozliczanie PPK – różne sytuacje – przykłady i pułapki w tym zagadnienie odsetek;

10.Zaangażowanie oraz plan finansowy w tym budżet na rok 2021 – przykłady i pułapki;

11.Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego – Urząd, Jednostka budżetowa, Samorządowy zakład budżetowy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.09.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń