logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa od podstaw - paragrafy dochodowe i wydatkowe. Praktyczne warsztaty w przykładach i schematach księgowych

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Adresaci szkolenia:

Skarbników, głównych księgowych, pracowników posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych

Program nauczania:

DOCHODY

1.Należności/Dochody – ogólna charakterystyka:

  1. opłaty;
  2. wpływy z lat poprzednich;
  3. wpłaty z lat poprzednich;
  4. zwroty z lat poprzednich;
  5. pozostałe wpływy/zwroty;
  6. zwroty/wpływy z lat poprzednich a paragrafy merytoryczne;
  7. pozostałe dochody/wpływy

2.Dochody w przykładach klasyfikacji budżetowej;

3.Najczęściej popełniane nieprawidłowości;

4.Pisma i wyjaśnienia RIO.

5.Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2 i 7 – przykłady;

6.Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady;

7.Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 7 i 2.

WYDATKI

1.Zobowiązania/Wydatki – ogólna charakterystyka

2.Wydatki w przykładach klasyfikacji budżetowej;

3.Najczęściej popełniane nieprawidłowości;

4.Pisma i wyjaśnienia RIO.

5.Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2, 4 i 7 – przykłady;

6.Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady;

7.Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 4,7 i 2.

ZWROTY WYDATKÓW – KLASYFIAKCJA BUDŻETOWA ORAZ PLAN FINANSOWY

1.Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2, 4 i 7 – przykłady;

2.Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady;

3.Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 4,7 i 2.

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa od podstaw - paragrafy dochodowe i wydatkowe. Praktyczne warsztaty w przykładach i schematach księgowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.08.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń