logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca oraz 1 października 2020 r. – z uwzględnieniem najnowszych orzecznictw, informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, jednostek organizacyjnych oraz księgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, pracownicy biur rachunkowych, pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT. Dodatkowo przedstawione zostaną wstępne doniesienia na temat uwag pokontrolnych NIK w zakresie centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie. Podczas szkolenia wskazane zostaną zmiany dotyczące nowej matrycy stawek VAT, rejestru JPK wraz z nowymi obowiązkowymi danymi, uszczegółowienia dokonywania płatności z uwzględnieniem MPP i wykazem podatników oraz zasad dokonywania odliczeń przy uwzględnieniu wstępnych doniesień pokontrolnych NIK. Dodatkowo wskazane zostanie najnowsze orzecznictwo dotyczące OZE, utylizacji i demontażu azbestu oraz innych zadań samorządów. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają planowane zmiany oraz najnowsze orzecznictwo, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak rozliczyć podatek w nowej trudnej sytuacji rynkowej.

Program nauczania:

 1. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie.
 2. Odliczenia podatku VAT na podstawie wstępnych informacji pokontrolnych NIK – kiedy zaniechanie odliczenia podatku VAT zarzutem niegospodarności.
 3. Schemat JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych przy planowanym terminie 1 października 2020r.
  1. Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
  2. Nowy schemat JPK-VAT.
  3. Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
  4. Omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów.
  5. Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
  6. Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania.
  7. Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK
 4. Nowe stawki VAT, nowa matryca oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
  1. Modyfikacja zasad stosowania PKWiU oraz wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako sposobu identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
  2. Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi
  3. Zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postępowania podatników
  4. Przepisy przejściowe
 5. Mechanizm Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych
  1. Płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP
  2. Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód.
  3. Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności.
  4. Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać.
 6. Wykaz podatników VAT („białej listy”) po zmianach.
  1. Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
   • Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista.
   • Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
   • Cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne.
   • Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – zmiana terminu wysyłania dokumentu.

Osoba prowadząca:

Absolwentka kierunków: Zarządzanie rozwojem firmy na rynku UE, Finanse i Rachunkowość, Doradztwo podatkowe. Prezes Zarządu, trenerka. Podczas wieloletniej pracy na stanowisku głównej księgowej zdobyła doświadczenie w sprawozdawczości i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS, przygotowywaniu budżetu i pisaniu projektów unijnych, prowadzeniu szkoleń z zakresu ewidencji księgowej i rozliczaniu dotacji UE, kontroli projektów oraz podatku od towarów i usług VAT w projektach UE oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca oraz 1 października 2020 r. – z uwzględnieniem najnowszych orzecznictw, informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.07.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.07.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń