logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dostęp do informacji publicznej a RODO. Prawne podstawy dostępu do informacji publicznej

Adresaci szkolenia:

Pracownicy organów, które na mocy przepisów prawa zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Osoby, które przetwarzają dane osobowe tj. mają styczność z danymi osobowymi bądź osoby, które są szczególnie odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zarówno zasad wynikających z RODO jak i z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje mogące sprawiać trudności w codziennej pracy w związku z ewentualną koniecznością stosowania tych dwóch ustaw jednocześnie. Uczestnicy dowiedzą się, jak łączyć obie te ustawy oraz jak udostępniać informację publiczną, aby nie naruszać RODO. Analizie poddane zostanie najnowsze orzecznictwo sądów w tym zakresie. Założeniem szkolenia jest wspólne rozwiązanie trudnych kwestii i ewentualnych wątpliwości, które mogą występować na gruncie nowych przepisów.

Program nauczania:

  1. Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO Pojęcie informacji publicznej Zakres informacji podlegających udostępnieniu.
  2. Formy udostępniania informacji publicznej.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej a RODO
  4. Terminy na udostępnienie informacji publicznej.
  5. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
  6. Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
  7. Ograniczenia prawa do informacji publicznej – RODO Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
  8. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, Inspektor Ochrony Danych, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne przy UKSW, ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z procedury administracyjnej, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych, wdraża stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w podmiotach publicznych i w przedsiębiorstwach. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców oraz urzędników administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dostęp do informacji publicznej a RODO. Prawne podstawy dostępu do informacji publicznej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.07.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.07.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń