logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane z wydatkami, które zostały w arkuszach organizacyjnych zatwierdzone. Przedstawione zostaną na przykładach informację gdzie je szukać i jak jeszcze można ich się pozbyć.

UWAGA: jest jeszcze możliwość zredukowania zbędnej kadry, do lipca włącznie, przy zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia. Nie zawsze to będzie możliwe na tym etapie roku, ale u niektórych realne do wykonania.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji i oświatowych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, wszystkie osoby przygotowujące arkusze organizacyjne.

Program nauczania:

 1. Subwencja oświatowa dla JST a realne potrzeby w samorządowym szkolnictwie:
  1. subwencja wstępna – jak ją wykorzystać do planowania budżetu? Kalkulator.
  2. subwencja ostateczna – skąd czasem niemiłe niespodzianki dla JST?
  3. subwencja a planowane wydatki w szkolnictwie. O jakich mowa?
  4. dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w korelacji z prognozowaną i ostateczną subwencją, a plan finansowy gminy.
 2. Nasza „droga oświata”. Naprawdę musi być tak drogo?
  1. gdzie tkwią największe koszty w szkołach i przedszkolach? Wskażemy i spróbujemy ograniczyć.
  2. redukowanie zbędnych wydatków w szkolnictwie na różnych etapach roku budżetowego.
  3. pokonywanie barier w porządkowaniu wydatków- nie wszystko się uda, bo nie na wszystko samorząd ma wpływ, ale sporo możemy. Wypunktujemy dla Państwa te obszary.
  4. na czym tak naprawdę polega nadzór finansowy nad przedszkolami i szkołami? Co wolno samorządom- po kolei i bez błędów kompetencyjnych.
 3. Bilans- podsumujemy i ocenimy skutek ww. zabiegów

  Chcesz dobrze zarządzać finansami oświaty? Jesteś odważny? W takim razie to szkolenie jest dla Ciebie.

Osoba prowadząca kurs:

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.07.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.07.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń