logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praktyczne problemy w zakresie podatków i opłat lokalnych w dobie epidemii

Cel i korzyści z udziału

Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze zmiany dotyczące postępowania podatkowego, obowiązujące w dobie pandemii. Przedstawione na przykładach zostaną takie problemy m.in. jak liczyć terminy procesowe i materialne w prawie podatkowym, co dalej z doręczeniami decyzji oraz załatwianiem spraw drogą elektroniczną, jak wypełnić prawidłowo formularze podatkowe? W trakcie szkolenia uzyskają Państwo informacje o linii orzeczniczej w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz najnowszych orzeczeniach sądów administracyjnych w tym zakresie. Dowiedzą się Państwo, jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę. Dużo miejsca poświęcone zostanie problematyce opodatkowania przedsiębiorców, w tym osób fizycznych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadania pytania/pytań, na które uzyska odpowiedź w trakcie szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, radców prawnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program

Część I

 1. Stosowanie Ordynacji podatkowej w dobie COVID-19, z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej III, w tym:
  • czy w dobie pandemii funkcjonuje fikcja doręczenia pism podatkowych?, zmiana przepisów w zakresie doręczenia przesyłek poleconych w okresie pandemii,
  • postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują?, co to znaczy przesyłka hybrydowa? Czas na e-doręczenia. Wydawanie zaświadczeń podatkowych drogą elektroniczną.
  • czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?,
  • co dalej z terminami procesowymi i materialnymi w dobie pandemii? Przykłady terminów prawa materialnego i procesowego; terminy załatwiania spraw podatkowych,
  • jak liczymy terminy w czasie epidemii? czy w czasie epidemii biegną terminy na wniesienie odwołania od decyzji czy skargi?,
  • czy możemy prowadzić postępowanie podatkowe/kontrolę podatkową w czasie epidemii?, czy należy zawieszać postępowanie podatkowe?,
  • czy organ podatkowy może wystawić i doręczyć decyzję wymiarową/decyzję określającą w czasie pandemii; czy takie czynności będą skuteczne?,
  • w jaki sposób wydać decyzję odmowną bądź decyzję częściowo uwzględniającą wniosek podatnika w dobie pandemii?,
  • zmiana decyzji ostatecznej w trakcie roku.

Część II

 1. Jak prawidłowo wypełniać deklaracje i informacje podatkowe? Co zrobić, jeśli podatnik nie dołączył wymaganego załącznika do deklaracji?
 2. Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?
 3. Zwolnienia kolejowe – praktyka organów podatkowych; jak podmioty gospodarcze unikają płacenia podatku od nieruchomości?
 4. Jak rozumieć zwolnienia szkół i żłobków z podatku od nieruchomości?
 5. Dziedziczenie majątku przez gminy – raport NIK, najczęściej występujące nieprawidłowości; gmina jako spadkobierca konieczny – UWAGA! przykładowy wzór wniosku o spis inwentarza oraz o stwierdzenie nabycia spadku. Czym jest tzw. uśpiony rachunek bankowy. Kiedy gmina powołana jest do spadku jako spadkobierca przymusowy? Jakie czynności rozpoznawcze powinna podjąć gmina, aby pozyskać majątek w drodze dziedziczenia?
 6. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
 7. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli. Potrzeba zmiany definicji budowli? Jaki podatek od infrastruktury narciarskiej. Budynek czy budowla? Opodatkowanie urządzeń technicznych.

  Część III

  1. Problematyka opodatkowania współwłasności; czy współwłasność ułamkową dwóch współwłaścicieli można ująć w dwóch odrębnych decyzjach podatkowych według udziałów?
  2. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2020 r.? Omówienie najnowszych zmian, przykłady.
  3. Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych: w sytuacji zakupu auta nowego i używanego sprowadzanego z zagranicy niezarejestrowanego wcześniej w kraju; czy wpis w dowodzie rejestracyjnym „data pierwszej rejestracji” stanowi podstawę ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych?
  4. Czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
  5. Czy dystrybutory na stacji paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
  6. Budynek letniskowy – jaka stawka w podatku od nieruchomości?
  7. Aktualizacja sprawozdania SP-1 i część B sprawozdania SP-1; jak prawidłowo go wypełnić?
  8. Problematyka łącznego zobowiązania pieniężnego. Jeżeli podatnik ma nieruchomości zwolnione (rola V) i opodatkowane podatkiem od nieruchomości, to czy nieruchomości zwolnione mogą być ujawnione w decyzji ustalającej podatek od nieruchomości? Jak powinna być określana podstawa podatku rolnego i leśnego?
  9. Najem krótkoterminowy a podatek od nieruchomości.
  10. Grunty pod liniami energetycznymi a podatek od nieruchomości.
  11. Ile deklaracji składa podatnik, do którego należy kilka przedmiotów opodatkowania?
  12. Związanie organu podatkowego ewidencją gruntów.
  13. Przebudowa budynku a data powstania obowiązku podatkowego.,
  14. Jak mierzyć powierzchnię kondygnacji marketu handlowego, którą stanowi parking podziemny?
  15. Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż? Problematyka opodatkowania garaży osób fizycznych.
  16. Czy podatnik może obciążyć najemcę zaległym podatkiem od nieruchomości (czy powinien wystawić bieżącą notę księgową czy powiększyć czynsz)?
  17. Jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?
  18. Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?
  19. Morskie elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości
  20. Co dalej z opłatą miejscową? Czy rada gminy może odstąpić od poboru opłaty miejscowej w czasie epidemii?
  21. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie wymiaru podatków/czynności sprawdzających deklaracje w praktyce kontrolnej.
  22. Najnowsze orzecznictwo:
   • właściciel i posiadacz samoistny – który z nich płaci podatek?,
   • podatek od wiatraków – nadal sporny?,
   • doręczenie decyzji z pominięciem pełnomocnika jest bezskuteczne,
   • jak rozumieć zakończenie budowy budynku?,
   • jaka stawka podatku od nieruchomości dla podatnika w upadłości?,
   • solidarny obowiązek w podatku od nieruchomości,
   • opodatkowanie gruntów w czasie rekultywacji,
   • opodatkowanie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi podatkiem od nieruchomości,
   • podatek od środków transportowych przy nieużytkowanych pojazdach,
   • obniżenie średniej ceny skupu żyta bez opinii izby rolniczej – czy to dopuszczalne?,
   • kto jest podatnikiem? Właściciele czy wyłączny posiadacz całej nieruchomości, będący jednym ze współwłaścicieli? Trwały zarządca nieruchomości czy jej dzierżawca?, czy trwały zarząd wywołuje skutki na zewnątrz?,
   • urządzenia techniczne a podatek od nieruchomościach,
   • czy farmę słoneczną możemy opodatkować podatkiem od nieruchomości od całości?,
   • kiedy stosujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości wobec stowarzyszenia?,
   • dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej dla różnych miejsc sprzedaży,
   • opłata targowa a umowa franczyzowa,
   • stawki w podatku od nieruchomości – termin ich uchwalenia, konsekwencje nieuchwalenia stawek podatków,
   • dokumentowanie poboru inkaso,
   • bonifikaty dla emerytów w podatku od nieruchomości – czy są dopuszczalne?,
   • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości – przekazanie nieruchomości „na potrzeby organu jst”; jak należy rozumieć to sformułowanie?
   • doręczenie decyzji oddziałowi,
   • kto dowodzi nieskuteczego doręczenia zastępczego,
   • obowiązek podatkowy od nowych budynków dla ich nabywców (nie – inwestorów)?,
   • czy NIK płaci podatek jak przedsiębiorca,
   • kto płaci podatek po przewłaszczeniu?,
   • jaką stawką należy opodatkować Centralny Ośrodek Sportu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
   • Agencja Mienia Wojskowego – czy jest przedsiębiorcą?

Część IV

 1. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012–2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczne problemy w zakresie podatków i opłat lokalnych w dobie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.06.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.06.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń