logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłaty za śmieci – zmiany. Problemy gmin z odbiorem odpadów komunalnych w okresie epidemii

Kolejne zmiany w odpadach. Opublikowano jednolity tekst ustawy, który obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w jej tekście przed dniem 16 kwietnia, w tym m.in. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Zmianie uległy m.in. regulacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymi, ewidencje odpadów w systemie BDO, a wojewodowie uzyskali dodatkowe kompetencje w zakresie gospodarki odpadami.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty. Podczas szkolenia poruszone zostaną również kwestię zmian w prowadzeniu Rejestru Działalności Regulowanej oraz problemy gmin z odbiorem odpadów komunalnych w okresie epidemii.

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

Program

 1. NOWA DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
 2. JAK POWINNA WYGLĄDAC DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 3. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – PROBLEMY ZE STAWKAMI I ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 4. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 5. NIERUCHOMOŚCI MIESZALNE A OPŁATA
 6. NOWE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
 7. NOWE STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE I RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
 8. JAK POWINNA WYGALĄDAĆ DEKLARACJA Z NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWEJ
 9. CZY MOŻNA ZADEKLAROWAĆ BRAK SEGREGACJI ODPADÓW
 10. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
 11. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 12. INFORMACJA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY O BRAKU SEGREGACJI – POSTĘPOWANIE ORGANU
 13. WYMOGI SEGREGACJI ODPAÓW W TREŚCI REGULAMINU
 14. CO POWINNY ZAWIERAĆ NOWE UCHWAŁY
 15. DO KIEDY NALEŻY PODJĄĆ UCHWAŁĘ O ZWOLENIENIU NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 16. ZAWIADOMIENIE Z POUCZENIEM EGZEKUCYJNYM W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK OPŁAT
 17. NOWY RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT
 18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Z CZĘŚCIĄ SZCZEGÓŁOWĄ DOTYCZĄCA OPŁAT I WYDATKÓW W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM
 19. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW, ZMIANY DLA GMIN WIEJSKICH I CZĘŚCI WIEJSKIEJ GMINY MIEJSKIEJ
 20. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
 21. NOWY STRUMIEŃ ODPADÓW W PSZOK
 22. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA A ROZLICZENIE OD 1 Mg ODEBRANYCH ODPADÓW
 23. PROBLEM Z UCHWAŁĄ DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA Z POWODU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA
 25. KONTROLA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
 26. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OD PODMIOTU ODNIERAJĄCEGO W PRZYPADKU ZWOLNIENIA NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 27. ODPADY ROLNICZE – JAK WYGLĄDA ZBIÓRKA W PSZOK, CZY JEST TO OBLIGATORYJNE
 28. ROZLICZANIE ODDAWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH
 29. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
 30. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
 31. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 32. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
 33. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
 34. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
 35. ODPADY Z CMENTARZY, TERENÓW ZIELONYCH
 36. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI, W TYM KONTROLI SEGREGACJI
 37. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
 38. GÓRNE STAWKI OPŁAT
 39. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU
 40. DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH A OPŁATA
 41. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI – NOWOŚĆ
 42. ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NOWELĄ USTAWY ŚMIECIOWEJ
 43. CZY MOŻNA ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
 44. ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZARZĄDZENIE WOJEWODY
 45. ZMIANA HARMONOGRAMU I GODZIN ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI
 46. OGRANICZENIE PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PSZOK
 47. ODBIERANIE STRUMIENIA ODPADÓW JEDNYM POJAZDEM
 48. KONTROLA SEGREGACJI A EPIDEMIA
 49. REZYGNACJA Z SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 50. CO Z PRZEPISAMI REWULAMINÓW UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD SEGREGACJI
 51. WNIOSEK WÓJTA/BURMISTRZA O ZMIANE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 52. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJETYCH KWARANTANNĄ
 53. CZY ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH KWARANTANNA TO ODPADY MEDYCZNE
 54. ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI A KWARANTANNA
 55. POWRÓT UCZNIÓW I STUDENTÓW W OKRESIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ/ UCZELNI A ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
 56. OBJĘCIE OSOBY KWARANTANNĄ A OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI – CO Z TERMINAMI
 57. SKŁADANIE DEKLARACJI W SYTUACJI OGRANICZENIA I ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA/GMINY
 58. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA WYMIAROWEGO W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY W SYTUACJI KWARANTANNY – DOWODY ZBIERANE PRZEZ ORGAN
 59. ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGAN – PRZYPADKI ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ
 60. MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH
 61. Przesunięcie terminu na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2019 rok,
 62. Nowy termin na przyjęcie uchwał śmieciowych dostosowujących akty prawa miejscowego do nowelizacji /deklaracje. zwolnienia za kompostowanie, stawki opłaty podstawowej i podwyższonej, stawki opłaty za pojemniki i worki, regulaminy, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług/
 63. Nowy termin na wprowadzenie stawek opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych
 64. Dłuższe stosowanie stawek opłat za pojemniki i worki z odpadami komunalnymi, obowiązywanie wyższych stawek opłat za pojemniki bądź worki niż określone w ustawie

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

Prowadzący

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłaty za śmieci – zmiany. Problemy gmin z odbiorem odpadów komunalnych w okresie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń