logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych

Adresaci

Pracownicy instytucji kultury, (biblioteki, muzea, w tym domy i ośrodki kultury) oraz organizatorzy (gminy)

Cel

Program

 1. tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:
  1. aspekty rejestrowe – rejestr instytucji kultury:
   • znaczenie wpisu do rejestru,
   • odpisy z rejestru,
   • rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe
  2. statut instytucji kultury:
   • nadawanie statutu,
   • zmiany statutu,
   • treść statutu,
   • szczególne zasady, dotyczące statutów bibliotek,
  3. połączenia, podziały, likwidacje instytucji:
   • aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
   • aspekt rejestrowy,
   • opinie, zgody,
   • szczególne zasady, dotyczące bibliotek,
  4. regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji.
 2. aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:
  1. reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa,
  2. regulamin organizacyjny:
   • tryb nadawania regulaminu,
   • treść regulaminu,
  3. aspekty pracownicze:
   • szczególny status dyrektora,
   • pracownicy zarządzający,
   • funkcje kierownicze,
   • stanowiska pracy,
   • zakresy obowiązków,
   • aspekty płacowe (szczególne zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy „kominowe”),
 3. nowe regulacje ustawowe:
  1. nowelizacje ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury – aspekty biblioteczne,
  3. ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  4. ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  5. zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),
  6. inne wybrane zmiany ustawowe (dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych, zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Prowadzący

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych

Rozpoczęcie: 29.04.2020 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń