logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Uchwały w administracji samorządowej – zasady wprowadzania zmian. Raport o stanie gminy/powiatu/województwa – aspekty materialno-prawne

Cele i korzyści z udziału

Prowadzący szkolenie na jednym spotkaniu odpowie na dwa pytania:

 1. Jak procedować Raport o stanie j.s.t. szczególnie z punktu widzenia materialno-prawnego.
 2. Jak zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, prawidłowo redagować uchwały rady i zarządu powiatu oraz zarządzenia, w tym szczególnie jak przygotowywać projekt uchwały, która zawiera przepisy zmieniające w innych uchwałach.

Adresaci

Przewodniczący rad, radni, wójtowie, starostowie, sekretarze gmin i powiatów oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za redagowanie uchwał, pracownicy biura rady.

Program

Raport o stanie gminy/powiatu/województwa – aspekty materialno-prawne

 1. Podstawa prawna.
 2. Przedstawienie raportu przez organ wykonawczy; termin i forma.
 3. Podanie treści raportu do publicznej wiadomości.
 4. Rozpatrzenie Raportu; obowiązki przewodniczącego rady, termin, porządek i przebieg sesji, przebieg debaty, udział mieszkańców w sesji i w debacie, zgłoszenie mieszkańca do debaty.
 5. Procedura podjęcia i brzmienie uchwały w sprawie wotum zaufania:
  1. konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania dla wójta;
  2. konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania zarządowi.
 6. Forma, treść i zawartość rzeczowa Raportu; cenzus czasowy.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych wymogów Raportu.

Uniwersalne zasady pisania uchwał dla administracji samorządowej – zasady wprowadzania zmian

 1. Budowa uchwały; tytuł, podstawa prawna, przepisy: merytoryczne, przejściowe, dostosowujące, końcowe, w tym wskazanie (niewskazywanie) organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały.
 2. Formatowanie treści uchwały; systematyzacja przepisów uchwały – paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret, załączniki.
 3. Zasady wprowadzania zmian do uchwały; przepisy zmieniające, uchwała zmieniająca.
 4. Podpisanie uchwały.
 5. Zakaz powtarzania w uchwale treści przepisów z innych aktów normatywnych.
 6. Legalne zasady rektyfikacji – usuwania błędów w uchwałach bez konieczności ponownego zwołania sesji.

Prowadzący

Sekretarz województwa łódzkiego, wieloletni samorządowiec, autor ponad 300 publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu samorządowym Wolters Kluwer www.samorzad.lex.pl, w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej”, tygodniku „Wspólnota" oraz książek:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Uchwały w administracji samorządowej – zasady wprowadzania zmian. Raport o stanie gminy/powiatu/województwa – aspekty materialno-prawne

Rozpoczęcie: 24.04.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń