logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

W jaki sposób uniknąć kar w gospodarce odpadami?

Cele i korzyści z udziału

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.

Adresaci

Program

 1. Kiedy mamy do czynienia z odpadami (kiedy produkt staje się odpadem)
 2. W jaki sposób realizować hierarchie odpadową
 3. Komu i na jakich zasadach można przekazywać odpady
  • kiedy przenoszona jest odpowiedzialność za odpady
  • kiedy wytwórca odpowiada za odpady do czasu ich ostatecznego zagospodarowania
  • jakie obowiązki przekazujący musi spełnić po przekazaniu odpadów osobie fizycznej.
 4. Poprawna ewidencja odpadów w BDO – nowe przepisy
  • kiedy możliwa jest ewidencja papierowa
  • rodzaje i ilości odpadów dla których nie musi się prowadzić ewidencji
  • ewidencja uproszczona – czy jest możliwa wg BDO
  • w jaki sposób ewidencjonuje się odpady przekazywane przez podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji
  • zasady ewidencjonowania odpadów z różnicami w masie pomiędzy przekazującym i odbierającym
 5. Wypełnianie i przesyłanie sprawozdań w BDO (punkt zostanie zrealizowany jeżeli moduł zostanie wprowadzony do BDO nie później niż 5 dni przed szkoleniem)
 6. Zasady magazynowania odpadów
  • okresy magazynowania dla poszczególnych grup odpadów
  • największe i maksymalne ilości magazynowanych odpadów
  • sposób magazynowania zgodnie z decyzją administracyjną
  • planowane rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów
 7. Uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami – analiza decyzji uczestników szkolenia
  1. pozwolenie na wytwarzanie odpadów
   • kiedy prowadzący instalację musi posiadać pozwolenie
   • kiedy zmiana pozwolenia jest wymagana
   • kiedy należy spełnić nowe wymogi prawne
  2. decyzja na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów
   • zabezpieczenie roszczeń – skutki jego nieutrzymania
   • maksymalne i największe ilości odpadów
   • przekroczenie ilości magazynowanych odpadów – sankcje
   • wprowadzenie nowych zapisów do zezwolenia
   • odwołanie od decyzji w części lub w całości – skutki
 8. Przygotowanie do kontroli służb ochrony środowiska – przykłady
 9. Transport odpadów
  • niezbędne dokumenty
  • znakowanie pojazdów
  • transport odpadów niebezpiecznych
  • kwalifikacje kierowców
 10. Zasady przeprowadzenia kontroli przez gminę
 11. Sankcje w gospodarce odpadami
 12. Dyskusja

Podczas szkolenia istnieje na bieżąco możliwość konsultacji i zadawania pytań.

Prowadzący

Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

W jaki sposób uniknąć kar w gospodarce odpadami?

Rozpoczęcie: 22.04.2020 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń