logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie

Żeby móc wysłać zgłoszenie, należy podać imię, nazwisko oraz numeru telefonu.
Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.
Zapisujesz się na kurs pn. Prawo pracy w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim (przypomnij opis)

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości