logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cel

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia

Czas trwania

16 godzin

Materiały pomocnicze

materiały do ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne

Brak

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »