Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Super Mama szyje sama – poziom podstawowy

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw szycia konfekcji dziecięcej

Program:

  • obsługa maszyny do szycia
  • szycie: czapka, komin, chusta, opaska pin up, metkowiec
  • recykling ubraniowy

Liczba godzin: 20

Materiały pomocnicze: materiały do ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »