logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Asystent rodziny

Cel kursu: uczestnicy będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie asystent rodziny, zapoznając się z metodologią wykonywania zadań stawianych asystentom rodziny; wzbudzą w sobie motywacji do efektywnej pracy z rodziną; zapoznają się z formalno-prawnymi aspektami wykonywania zawodu asystent rodziny; wzmocnią umiejętności i kompetencje interpersonalnych niezbędne w wykonywaniu zawodu asystent rodziny

Program:

Liczba godzin: 230

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »