Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Kurs fryzjerski przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu fryzjerstwa oraz przygotowanie do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera

Program:

 • historia fryzjerstwa
 • rysunek zawodowy
 • pielęgnacja włosów
 • obsługa klienta
 • organizacja stanowiska pracy
 • strzyżenie damskie i męskie
 • ondulacja wodna
 • trwała ondulacja
 • oxydacyjne barwienie włosów
 • układanie włosów
 • rozjaśnianie
 • podstawy działalności gospodarczej

Liczba godzin: 200

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne:

 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »