Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Zmiany i uregulowania prawne w prawie konsumenckim (1)

Cel kursu: uczestnicy poznają zmiany w Ustawie o prawach konsumenta

Program:

  • Ustawa o prawach konsumenta
  • zmiany po 25.12.2014
  • wprowadzone zmiany a korzyści i negatywy dla konsumentów
  • wprowadzone zmiany a korzyści i negatywy dla przedsiębiorców
  • podsumowanie

Liczba godzin: 4

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »