Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi

Program:

  • wybrane zagadnienia psychologii kontaktu z dzieckiem
  • anatomia i fizjologia człowieka
  • żywienie osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
  • zasady udzielania pierwszej pomocy
  • zasady pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, podstawy zasad higieny
  • zasady pielęgnacji niemowląt i dzieci, podstawowe zasady higieny
  • pielęgnowanie ran przewlekłych
  • etyka w zawodzie opiekunki
  • pomysły na spędzenie czasu wolnego z osobą starszą, chorą i dzieckiem

Liczba godzin: 40

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »