logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa pracy

Cel kursu: uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego rozstrzygania kwestii spornych, co do których przepisy jasno się nie wypowiadają (szkolenie jest oparte na analizie wielu stanów faktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw trudnych i problematycznych)

Program:

Liczba godzin: 5

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe, odbywające się w godz. 9.00–14.00

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »