logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Prawo pracy w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim

Cel kursu: uczestnicy poznają nowe zasady kierowania i poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r., a także dowiedzą się o najpowszechniejszych błędach i pomyłkach występujących w praktyce kadrowej; poznają również najważniejsze stanowiska i wykładnie urzędowe z lat poprzednich

Program:

Liczba godzin: 5

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe, odbywające się w godz. 9.00–14.00

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »