Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Szycie firan

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szycia firan

Program:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wiadomości wstępne o krawiectwie
 • modelowanie firan, sposoby krojenia firan
 • materiałoznawstwo
 • obliczanie ilości materiałów potrzebnych do uszycia firan
 • krojenie firan
 • szycie firan
 • aranżacje
 • zazdrostki
 • lambrekin ręcznie marszczony
 • technologia szycia
 • techniki upinania firan

Liczba godzin: 20

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »