logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Galerie Ośrodka Szkolenia Kadr KURSOR o. Biała Podlaska

thumbnail Zajęcia na kursie „Grafika komputerowa” thumbnail Zajęcia na kursie „Wizaż oraz stylizacja paznokci” thumbnail Zajęcia praktyczne na kursie „Fryzjer” thumbnail Kurs „Kucharz z modułem zdobienia stołów” thumbnail Zajęcia praktyczne na kursie „Kosme­tyczka z elemen­tami wizażu i sty­lizacji paznok­ci” thumbnail Zajęcia praktyczne na kursie „Kosme­tyczka z elementa­mi wizażu i styli­zacji paznok­ci” thumbnail Egzamin na kursie „Kucharz małej gastronomii z elem. działal­ności gospodar­czej” thumbnail Kurs „Florystyka” — kompozycje